Home

De FIPAH (Federatie voor invoerders en producenten van hulpstoffen ) werd opgericht in 1980 met als doel de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de "Industie van hulpstoffen voor beton en mortels " , alsook de promotie en verder ontwikkeling van het segment te bewerkstelligen .

Doorheen de jaren , ontpopte FIPAH zich als gesprekspartner van de Hulpstofindustrie enerzijds en de regelgevende instanties anderzijds . Hierbij trad FIPAH eveneens toe tot "INFOBETON ", het betonplatform dat alle federaties verzamelt welke actief zijn in de betonsector , alsook tot de EFCA (European Federation of Concrete Admixtures ) .

De laatste jaren volgt FIPAH ook nauwgezet de ontwikkeling welke zich voordoen op de markt van de curing compounds , de ontkistingsmiddelen en op deze van de andere toevoegsels voor beton .