Skip to content

Hulpstoffen

Plastificeerders - Waterreduceerders

Dit zijn hulpstoffen die toelaten , zonder de verwerkbaarheid te te wijzigen, het watergehalte van een gegeven ...

Superplastificeerders - Sterk waterreduceerders

Dit zijn hulpstoffen die, voor een gegeven betonmengeling, toelaten het watergehalte sterk te verminderen zonder de ...

Luchtbelvormers

Dit zijn hulpstoffen die toelaten, tijdens het mengen , een gecontroleerde hoeveelheid luchtbellen, met optimale afmeting en uniforme verdeling, in de betonmassa in te brengen ...

Bindings - en verharingsversnellers

Een bindingsversneller is een hulpsstof die toelaat het begin en het einde van de binding van het cement in het beton te vervroegen ...

Bindingsvertragers

Een bindingsvertrager is een hulpstof die het begin van de binding evenals het begin van de verharding van het beton uitstelt. Onder de producten die als vertrager aangewend ...

Watervasthoudende hulpstoffen

De watervasthoudende hulpstoffen verhogen het watervasthoudend vermogen van de verse mengsels en verminderen de waterafscheiding . Ze kennen voornamelijk hun ...

Waterdichtingsmiddel in de massa

Hulpstoffen waarvan de hoofdfunctie erin bestaat te leiden tot een vermindering van de cappilaire opslorping van het verharde ...