Skip to content

Luchtbelvormers

Luchtbelvormers zijn hulpstoffen die toelaten , tijdens het mengen , een gecontroleerde hoeveelheid luchtbellen , met optimale afmeting en uniforme verdeling , in de betonmassa in te brengen , waarbij deze luchtbellen na verharding behouden blijven .

Het luchtgehalte van de betonspecie met luchtbelvormer moet 5 à  6 % bedragen . De afstandsfactor , bepaald op verhard beton , moet kleiner zijn dan 0,200 mm .

De druksterkte van het beton met ingebrachte lucht moet , op 28 dagen , minstens 75 % van de druksterkte van het referentiebeton bedragen .

Ontdek meer over FIPAH

Ontdek wie onze leden zijn, wat we publiceren en welke handige links er beschikbaar zijn