Skip to content

Superplastificeerders – Sterk waterreduceerders

De superplastificeerders – sterk waterreduceerders zijn hulpstoffen die , voor een gegeven betonmengeling , toelaten het watergehalte sterk te verminderen zonder de verwerkbaarheid te wijzigen of die , bij gelijkblijvend watergehalte , tot een belangrijke verhoging van de verwerkbaarheid leiden of nog tot beide uitwerkingen saamen aanleiding geven .

Tot op heden worden volgende producttypes courant gebruikt , zijnde polycondensaten van gesulfoneerde melamine , van gesulfoneerde naftalenen en polycarboxylaatethers .

De druksterkte moet minstens volgend percentage van de druksterkte van het referentiebeton bedragen:

  • bij gelijke consistentie : minstens 140% na 1 dag en 115% na 28 dagen
  • bij dezelfde water/cementfactor : minstens 90% na 28 dagen
  • Bij gelijke consistentie moet de waterreductie minstens 12% van het watergehalte van het referentiebeton bedragen . 
  • Het luchtgehalte van een betonspecie met hulpstof mag het luchtgehalte van het referentiebeton met niet meer dan 2% in absolute waarde overschrijden .

Ontdek meer over FIPAH

Ontdek wie onze leden zijn, wat we publiceren en welke handige links er beschikbaar zijn