Skip to content

Bindingsvertragers

Een bindingsvertrager is een hulpstof die het begin van de binding evenals het begin van de verharding van het beton uitstelt .

Onder de producten die als vertrager aangewend worden vindt men :  lignosulfonaten , natrium- en calciumgluconaten en fosfaten .   

Na 7, respectievelijk 28 dagen , moet de druksterkte minstens 80% , respectievelijk 90%, van de druksterkte van het referentiebeton bedragen .

Het begin van de binding moet minstens 90 minuten na dat van de referentiemortel optreden . Het einde van de binding mag niet meer dan 360 minuten na dat van de referentiemortel optrden .

Ontdek meer over FIPAH

Ontdek wie onze leden zijn, wat we publiceren en welke handige links er beschikbaar zijn