Skip to content

Bindings- en verhardingsversnellers

Bindingsversneller : is een hulpsstof die toelaat het begin en het einde van de binding van het cement in het beton te vervroegen .

Verhardingsversneller : is een hulpstof die de ontwikkeling van de beginsterkte van het beton versnelt , dit al dan niet gepaard gaande met een wijziging van de bindingstijd .

Door het vervroegen van het begin en van het einde van de binding , treedt er een verhoging van het verlies aan verwerkbaarheid in de tijd op en vermindert de waterafscheiding.

Ontdek meer over FIPAH

Ontdek wie onze leden zijn, wat we publiceren en welke handige links er beschikbaar zijn