Skip to content

Plastificeerders – Waterreduceerders

Plastificeerders – waterreduceerders zijn hulpstoffen die toelaten , zonder de verwerkbaarheid te wijzigen , het watergehalte van een gegeven betonmengeling te reduceren , of die de verwerkbaarheid verbeteren zonder het watergehalte te veranderen of die de twee effecten samen opleveren .

De meest gebruikte basisproducten zijn doorgaans oppervlakteactieve stoffen , meestal van het lignosulfonaattype .

Bij gelijkblijvende consistentie moet de druksterkte na 7 en 28 dagen minstens 110 % van de corresponderende druksterkte van een referentiebeton bedragen .(conform NBN EN 934-2 PTV500 )

Bij gelijkblijvende consistentie moet de waterreductie minstens 5% van het watergehalte van het referentiebeton bedragen .

Het luchtgehalte van een betonspecie met hulpstof mag het luchtgehalte van het referentiebeton met niet meer dan 2% in absolute waarde overschrijden .

Ontdek meer over FIPAH

Ontdek wie onze leden zijn, wat we publiceren en welke handige links er beschikbaar zijn