Bindings - en verharingsversnellers

Bindingsversneller : is een hulpsstof die toelaat het begin en het einde van de binding van het cement in het beton te vervroegen .

Verhardingsversneller : is een hulpstof die de ontwikkeling van de beginsterkte van het beton versnelt , dit al dan niet gepaard gaande met een wijziging van de bindingstijd .

Door het vervroegen van het begin en van het einde van de binding , treedt er een verhoging van het verlies aan verwerkbaarheid in de tijd op en vermindert de waterafscheiding .