Watervasthoudende hulpstoffen

De watervasthoudende hulpstoffen verhogen het watervasthoudend vermogen van de verse mengsels en verminderen de waterafscheiding . Ze kennen voornamelijk hun toepassing in colloïdaal beton en hellingsbeton .